Lund Gruppen a/s
 
Facility service på udendørsarealer Vores service inkluderer også tekniske installationer Smukke gårde med flotte og velholdte grønne arealer passet af en gårdmand Fællesarealer bliver også passet grundigt Gårdmanden sørger for teknisk tilsyn og kontakt til ejendommens håndværkere

Lund Gruppens Servicenormer

Lund Gruppen blev i maj 2010 et aktieselskab og fik dermed et nyt CVR nr. men er oprindelig startet som et enmandsfirma i marts 1973 og gennem årene arbejdet sig op til en velfungerende virksomhed med indarbejdet kvalitetskrav som Myndighederne, Erhvervsstyrelsen og Arbejdstilsynet sætter i fokus.

  • Serviceattest – kan rekvireres ved samarbejde
  • Arbejdsskade- og erhvervsforsikring – kan rekvireres ved samarbejde

For at sikre tilfredse kunder er der udarbejdet arbejdsbeskrivelser for hver enkelt arbejdssted som udleveres til den medarbejder som varetager opgaven. Vi har inspektører der fører tilsyn og udfører kvalitetskontrol.

  • Målsætninger vedr. miljø og arbejdsmiljø – kan rekvireres ved samarbejde

De arbejdsopgaver Lund Gruppen udfører, er meget varieret, men medarbejderne instrueres i opgavens art samt brugen af produkter og rekvisitter. Vedr. opgaver der kræver særlig uddannelse sendes medarbejderne på kursus så opgaverne kan udføres på betryggende måde.


I kan også finde os på Google+
Lund Gruppen a/s - Lejrevej 2 - 2700 Brønshøj - Tlf: 38 89 01 55 - CVR.nr. 33 03 95 81

webmaster 7it