Lund Gruppen a/s
 
Lund Gruppen rydder sne på alle de ejendomme som vi servicerer Snerydning er vigtig foran din virksomhed Indgangspartierne er vi hos Lund Gruppen ekstra opmærksomme på

Snerydning

Husker du vinteren de sidste par år? Der var både mangel på folk til snerydning og på salt.

Lund Gruppen A/S sørger for snerydning på de ejendomme vi passer, så ingen falder og kommer til skade eller får istapper i hovedet pga. manglende snerydning.

  • Sne - saltning
  • Snerydning
  • Vintervedligeholdelse
  • Isslag
  • Glatføre bekæmpelse
  • Istapper

Om vinteren er der mange forholdsregler man skal tage med snerydning, glatføre bekæmpelse, vintervedligeholdelse osv.

Kontakt Lund Gruppen A/S hjælper og få en snak om hvordan vi kan sørge for at snerydning sker på jeres adresse.

I kan også finde os på Google+
Lund Gruppen a/s - Lejrevej 2 - 2700 Brønshøj - Tlf: 38 89 01 55 - CVR.nr. 33 03 95 81

webmaster 7it

 
Hør mere til Lund Gruppen A/SEjendomsservice - Facilityservice - Trappevask - Skadeservice