Lund Gruppen a/s
 
Renhold og vedligehold af trapper Lund Gruppen a/s støtter lokale sportsklubber Lund Gruppen a/s støtter verdensnaturfonden WWF Pasning af installationer i fællesarealer Vi fjerner også grafitti

Vagt på Østerbro

Tryghed for jeres beboer med vagter fra Lund Gruppen

Har du behov for vagt, vil Lund Gruppen foreslå et personligt møde om vagtopgaver og behov.

Lund Gruppens vagt på Østerbro betjener flere områder, som butikker, centre, beboelse og erhvervsejendomme

Som vagt tilbyder Lund Gruppen både uniformeret og civilklædt personale. Vi påtager os vagtopgaver i butikker, centre og bygninger med beboelse samt erhvervsejendomme.

Søgte du efter vagt i disse byer:
Lund Gruppen a/s - Lejrevej 2 - 2700 Brønshøj - Tlf: 38 89 01 55 - CVR.nr. 33 03 95 81

webmaster 7it